Կառավարման խորհրդի արձանագրություններ 2021-2022թ.

Արձանագրություն 12

Արձանագրություն 11

Արձանագրություն 10

Արձանագրություն 9

Արձանագրություն 8

Արձանագրություն 7

Արձանագրություն 6

Արձանագրություն 5

Արձանագրություն 4

Արձանագրություն 3

Արձանագրություն 2

Արձանագրություն 1

Կառավարման խորհրդի արձանագրություններ 2020-2021թ.

Արձանագրություն 3 2021

Արձանագրություն 2  2021

Արձանագրություն 1  2021

Արձանագրություն 9   2020

Արձանագրություն 8    2020

Արձանագրություն 7.    2020

Արձանագրություն 6.    2020

Արձանագրություն 5.    2020